Hội nghị về công nghệ in 3D

Ngày đăng: 03/08/2022
Vừa qua, tại hội nghị thường niên của PwC , đại diện của 3DMaker đã có bài phát biểu về công nghệ in 3D và những ứng dụng của công nghệ này đến cộng đồng, đặc biệt là đối với các khu vực nghèo nhất, chậm phát triển nhất của thế giới trước đại diện của rất nhiều quốc gia đến từ các Châu Lục, các tổ chức phi chính phủ, chuyên gia trong các lĩnh vực,…

Trong suốt thời lượng hơn 1h, 3DMaker đã  trình bày những công cụ mà in 3D tạo ra: máy kiểm tra sốt rét, các thiết bị y tế đơn giản, thiết bị lọc nước… Với chi phí cực thấp, giúp cho đại bộ phận người dân ở các quốc gia có thể tiếp cận dễ dàng.